Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirliği öncelik verdiği konuların başında gelmektedir. Üretimimizde çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan; ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren şirketlerden biri olarak çevre ile ilgili taahhütlerimiz:

  • Yasal mevzuata ve diğer şartlara öngörülü yaklaşımlarla uyulur.
  • Yasa, yönetmelik ve diğer şartlara uyum, tüm çalışanlarımızın katılımıyla yerine getirilir.
  • Yasalardaki değişikler, süreç, faaliyet, ekipman ve ürünlerimizin gelecekteki uygunluklarının planlanması için öngörülü bir şekilde takip edilir.
  • En ekonomik çözümler için, tedarikçilerimizle birlikte “Temiz Üretim Teknolojileri” çalışmaları yapılır.
  • Çevre kirlenmesine karşı duyarlı ve etkin davranışlar sergilenir.
  • Çevre Kirlenmesine neden olabilecek fabrika içi ve dışı etkenler en aza indirilir ve sürekli gelişme çalışmaları yapılır.

Kaynakların ve enerjinin akılcı kullanımı öncelikli olarak ele alınır. Faaliyetlerimiz, doğal kaynaklar, hammadde, paketleme, yardımcı malzemeler ve enerjinin akılcı kullanımı ile, atıkları azaltmayı amaçlayan, geri dönüşüm ve yeniden kullanım tekniklerinin uygulanmasına yönelik sürdürülür.

Paydaşlarımıza karşı taahhütlerimiz yerine getirilir. Tüm paydaşlarımızla yapıcı bir diyalog içinde bulunulur. Paydaşlarımıza çevre ile ilgili en doğru bilgi ve desteği sağlamayı, topluma saygı ve şeffaflık anlamında sağlam ilişkiler kurmayı taahhüt ederiz. En yakın paydaşlarımız olan çalışanlarımız, işyeri, ev ve yaşam alanlarındaki çevre ile ilgili taahhütlerini desteklemek için ilgili konularda bilgilendirilir ve eğitilirler.